Media på Finanskrisen.excathedra.dk

På denne side er samlet diverse grafer, videoer m.m. med relevans for finanskrisen.

Overdose: The Next Financial Crisis

En god film om Finanskrisen er Overdose: The Next Financial Crisis lavet af svenskeren Johan Norberg i 2010. Den ligger frit tilgængelig på internettet og varer 46 minutter. Medvirkende er bl.a. Peter Schiff, der er nævnt flere gange her på Finanskrisen.excathedra.dk.


Diskontoen, 1914-2012

Mere eller mindre retvisende kan man se diskontoen som en angivelse af det generelle renteniveau i et samfund. I nedenstående tabel ses en grovskitse over diskontoen siden 1914. (Diskontoen har skiftet op til flere gange om året.)

Den højeste diskontosats i perioden var i perioden 18/2 1980 til 19/9 1980, hvor den var på hele 13 %. Den laveste diskontosats i perioden var fra 6/7 2012, hvor den er på 0,00 %.

I gamle dage havde man således en talemåde, en læresætning, at »sparsommelighed er en dyd«. Det er det ikke mere. Diskontoen har ikke været over 5 % siden 1995. Under de rammer, er sparsommelighed idioti. I tiden siden dengang har pengemæssig snusfornuft derfor været »realisering af friværdi«, »aktiespekulation« og »forbrug«, og det er til at forstå, at den statslige pengepolitik har dikteret denne adfærd, som i sin tid sparsommeligheden var dikteret af de strukturelle rammer, folk dengang skulle agere i.

Når det derfor igen og igen lyder, at »grådighed« var skyld i Finanskrisen, må folk spørge sig selv om, hvad det egentlig var hønen, og hvad der egentlig var ægget i den udvikling.

Historiske diskontosatser, Danmark

1914: 6 %

1920: 7 %

1925: 6 %

1930: 4 %

1935: 3,5 %

1940: 4 %

1945: 4 %

1950: 4,5 %

1955: 5,5 %

1960: 5,5 %

1965: 6,5 %

1970: 9 %

1975: 8 %

1980: 12 %

1985: 7 %

1990: 8,5 %

1995: 5 %

2000: 4 %

2005: 2,25 %

2010: 0,75 %

2011: 1 %

2012: 0,00 %


OMXC20 (KFX) frem mod Finanskrisen, 1992-2011

På grafen nedenfor ses udviklingen i Danmarks førende aktieindeks, OMXC20 (frem til oktober 2005 var navnet KFX).

Som det fremgår har indekset gennemgået gevaldige svingninger. Overordnet er desuden markant, at indekset er steget så meget. Dette skal selvfølgelig ses på baggrund af, at det udvidede pengemængdemål, M3, i denne periode er steget fra omkring 400 milliarder kroner til omkring 1.200 milliarder kroner, altså omkring en tredobling.

 
KFX/OMXC20 frem mod Finanskrisen, 1992-2011

Pris på ejerlejligheder op til Finanskrisen, 2004-2011

På grafen nedenfor ses udviklingen i priserne på ejerlejligheder i perioden 2004-2011, og viser, at fra toppen i 2006 faldt indekset til halvdelen i 2009, hvilket i sig selv giver et klart billede af, at der har været tale om en boligboble drevet frem af lempelig pengepolitik.

 
Kilde: Home.dk

Boligpriser i UK op til Finanskrisen, 1975-2009

På grafen nedenfor ses udviklingen i priserne på ejerboliger i UK i perioden 1975-2009, 'justeret for prisinflation'. Som det fremgår, mere end fordobledes priserne fra omkring 1996 til omkring 2007, hvorfra de faldt igen. Det er, hvad man kaldet en boligboble, skabt af den statslige centralbanks lempelige pengepolitik.

 
Kilde: Wikimedia Commons

p/e ratio, S&P 500, 1900-2011

På grafen nedenfor ses p/e ratio for det amerikanske aktieindeks S&P 500 fra 1900 til 2011.

P/e-ratio er en forkortelse for price-to-earnings ratio, altså forholdet mellem en akties kurs og det, der udbetales i overskud til den. Historisk ligger p/e på cirka 15. Det fremgår af grafen, at p/e var usædvanligt høj op til de økonomiske kriser i 1929 og 2000. Dette kan helt klart tilskrives spekulation forårsaget af lempelig pengepolitik.

 
p/e for Standard & Poor 500, 1900 til 2011

Ulighed, USA, 1910-2010

På grafen nedenfor ses udviklingen i et udvalgt mål for økonomisk ulighed i USA i periode 1910 til 2010. Det ses tydeligt, at dette 'ulighedstal' var særlig højt op til finanssammenbruddet i 1929 og op til Finanskrisen.

Grafen er fra Wikipedia og lavet af folk på Inequality.org.

 
Kilde: RoyBoy

Peter Shiff, oktober 2011

I denne 4 minutter lange video lagt ud på Youtube 15/10 2011 ses Peter Shiff i sin The Shiff Report kommentere Occupy-bevægelsen.


Michael Moore, 2009

I denne 2-minutters video lagt ud på Youtube ses traileren til den amerikanske filmmager Michael Moores film, Kapitalismen - En kærlighedshistorie.