Velkommen til finanskrisen.excathedra.dk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Information, 10. januar 2013:

Væksten i Europa og USA var en løgn


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kronik - Kristeligt Dagblad, 29. maj 2012:

Hvad har vi lært af finanskrisen?


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Dette site er oprettet for at bringe information om årsagerne til Finanskrisen, den økonomiske udvikling i især USA og Europa, der begyndte omkring 2008. Der er også et bud på, hvordan man kan undgå finanskriser i fremtiden. Finanskrisen forstås som den periode af faldende boligpriser og aktiekurser, stigende arbejdsløshed samt række af andre forværrede økonomiske nøgletal, problemer med samarbejdet i EURO-zonen o.s.v., der satte ind i USA og resten af den vestlige verden omkring 2008.

Siderne på sitet kan nærmest betegnes som et kommenteret kompendium af tekster med relevans for Finanskrisen, herunder fra folk, der har begreb om de grundlæggende kræfter, der er på spil i den 'boom-bust'-cyklus, der er på spil, konjunkturcyklussen.

På en underside er der tekster om inflation, der belyser fænomenet historisk og forklarer konsekvenserne af en inflation.

En anden underside behandler konjunkturcyklussen, en af de mest markante konsekvenser af inflation; Finanskrisen ER en konjunkturcyklus.

På sitet er bl.a. en række 'kættere' er præsenteret. Med ordet 'kætter' skæmtende hentet fra den religiøse verden forstås i denne sammenhæng folk, der på et tidligt tidspunkt i den offentlige debat har sagt de fremherskende monetære og økonomiske teorier og politikker imod, altså har problematiseret de senere års kreditekspansion i de vestlige økonomier og forudsagt, at en voldsom nedgang i økonomien var en sandsynlig konsekvens. Det er navne som USA's Peter Shiff og Ron Paul samt den danske økonomiprofessor Jacob Brøchner Madsen.

Således er også en række 'apologeter' præsenteret. Dette ord ligeledes spøgende hentet fra den religiøse verden og betegner i denne sammenhæng folk, der har forsvaret de førte monetære og økonomiske politikker, der har ført til de senere års bolig- og aktiebobler, økonomiske nedgang o.s.v. Det er navne som f.eks. ikonet Milton Friedman samt forhenværende Federal Reserve-formand Alan Greenspan.

Den verdensopmpændende Occupy Wall Street-bevægelse er også behandlet her på sitet.

Sitet blev lanceret i oktober 2011, hvor i USA det såkaldte Misery Index nåede sit højeste niveau i 28 år, nemlig 13,0. Misery Index er tallet for arbejdsløshedsprocent (9,1) og tallet for inflation (3,9) lagt sammen.

Asbjørn B. Christensen, Maribo, februar 2014

Peter Shiff, 2006

I denne 8 minutter lange video lagt ud på Youtube ses Peter Shiff på TV-stationen NBC i 2006 i en direkte debat med Art Laffer, en forhenværende økonomisk rådgiver for Ronald Reagan, der stort set latterliggør Shiff for på dette tidlige tidspunkt at forudsige Finanskrisen. Shiff opererer ud fra det teoretiske udgangspunkt, der kaldes Den Østrigske Skole, herunder dens konjunkturcyklusteori. Finanskrisen er en etape i en konjunkturcyklus.

I klippet spår Shiff, at omsvinget kommer det følgende år, 2007, eller året efter, 2008.

Ron Paul, 2003

I denne godt 6 minutter lange video lagt ud på Youtube ses den republikanske politiker Ron Paul, medlem af Repræsentanternes Hus, på TV-stationen C-SPAN under en kongreshøring i 2003, hvor han stiller spørgsmål til den daværende formand for centralbanken, Alan Greenspan, om konsekvenserne af pengeskabelsen. Ron Paul påpeger her en konsekvens af pengeskabelse, som er at folks opsparinger udhules. En anden konsekvens har været skabelsen af Finanskrisen.

Sådan undgås finanskriser

Da finanskriser skyldes inflation, er kuren ret nemt beskrevet: Undgå inflation. Det ville også medføre, at man undgik andre dårligdomme, som er beskrevet andre steder her på sitet.

Den amerikanske økonom Murray N. Rothbard (1926-1995) får her lov til at formulere det fra sin bog America's Great Depression fra 1963:

Det er helt klart bedre at undgå depressioner, end at skulle gennemleve dem. Hvad skulle en regerings korrekte politik da være for helt at undgå en depression? Indlysende nok, siden kreditudvidelse nødvendigvis gøder jorden for senere depressioner, er den korrekte vej for en regering at forhindre nogen inflationær kreditudvidelse i at indtræffe.

Den eneste rigtige vej at gå, er at undgå statslig indblanding i depressionen, og derved tillade depressions-justeringsprocessen at forløbe så hurtigt som muligt og således genskabe et sundt og velfungerende system. Før de omfattende statsindblandinger i 1930'erne var alle recessioner kortvarige.

Den alvorlige depression i 1921 var f.eks. så kortvarig, at handelsminister Herbert Hoover, på trods af hans tilbøjelighed til invervention, ikke var i stand til at overtale præsident Harding til indblanding, før depressionen var overstået og velstand var indtrådt. Da aktiekrakket kom i oktober 1929 var Herbert Hoover nu præsident, og han intervenerede så hurtigt og kraftigt, at markedesjusteringsprocessen blev lammet, og Hoover/Roosevelts New Deal forårsagede en voldsom depression, som vi kun blev reddet fra med Anden Verdenskrigs komme.